Kaynaktan alınan suyun ana borudan, diğer borulara tek taraflı olarak geçişini sağlayan ek parçadır.