İki farklı çaptaki yağmurlama sulama borularının birbirine geçişini sağlayan ek parçadır.